Podręczniki

Szkolny zestaw podręczników na rok szkolny 2019/2020

 

 

Technikum nr 3 

technik pojazdów samochodowych – klasa    IapIbgIIIIIIV

technik logistyk – klasa I,  IcpIdg.IIIIIIV


Branżowa szkoła I stopnia

mechanik pojazdów samochodowych – klasa I,  IazpIczgII, III .

elektromechanik pojazdów samochodowych – klasa I, IbzpIdzg,,II, III ,

 


Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 3

mechanik pojazdów samochodowych – klasa  III

elektromechanik pojazdów samochodowych – klasa III

 

Zestaw podręczników do przedmiotów zawodowych

Technik pojazdów samochodowych

Technik logistyk

Mechanik pojazdów samochodowych

Elektromechanik pojazdów samochodowych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informację wytworzył: Piotr Piotrowski
Informację autoryzował: Tomasz Stępniak
Aktualizacja: 02.09.2019r Patrycja Pietrzykowska