WAŻNE INFORMACJE W SPRAWIE MATUR !!!

Harmonogram egzaminów

WYTYCZNE OBOWIAZUJĄCE PODCZAS EGZAMINÓW

ZASADY PRZEPROWADZENIA EGZAMINÓW W 2020

 

PLAKAT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kkkk

 

Informację wytworzył: Tomasz Stępniak
Aktualizacja: 25.05.2020 Patrycja Pietrzykowska
ZJAZD ABSOLWENTÓW

DRODZY KOLEDZY I KOLEŻANKI ABSOLWENCI !!!

W związku z sytuacją epidemiczną w kraju Stowarzyszenie Absolwentów Kaliskiej Samochodówki postanowiło zawiesić wszelkie prace związane z organizacją tegorocznego Zjazdu Absolwentów.

Informujemy, że VII Zjazd Absolwentów Kaliskiej Samochodówki zostaje przeniesiony na inny termin, tzn. 10, 11, 12 września 2021 roku.

 

Informację wytworzył: Tomasz Stępniak
Aktualizacja: 02.04.2020 Patrycja Pietrzykowska
REKRUTACJA

WARUNKI REKRUTACJI DO NAJLEPSZEJ SAMOCHODOWEJ SZKOŁY W POLSCE

na rok szkolny 2020/2021

 

Szczegółowych informacji udziela sekretariat szkoły codziennie w godz. 8.00–15.00
tel. 62 757–53-82

Warunki rekrutacji – kliknij tutaj

1
FINAŁ MIASTA KALISZA W PIŁCE SIATKOWEJ CHŁOPCÓW W RAMACH LICEALIADY

Niezwykle gościnni okazali się młodzi siatkarze kaliskiej „samochodówki” w finale Miasta Kalisza. Po bardzo emocjonujących spotkaniach dwa razy przegrali w stosunku 2-1 w setach, najpierw z I Liceum, później z VII Liceum – Szkołą Mistrzostwa Sportowego i zdobyli brązowe medale. Niedosyt napewno pozostanie, nie mniej jednak serdecznie gratulujemy sukcesu.

VII LO SMS – I LO 2-0
I LO – ZSSam 2-1
ZSSam – VII LO SMS 1-2

Kolejność końcowa w turnieju
1. VII LO SMS – awans do finału rejonu
2. I LO – awans do finału rejonu
3. ZSSam

Statuetkę dla najlepszego zawodnika w naszej drużynie otrzymał Olek Wąsiewicz.
Opiekun drużyny Andrzej Płócienniczak.

88347095_242664650088315_2514780721348870144_n87777989_816798582158054_496979809805533184_n88364004_237233244113824_1329081104375742464_n88967487_1799175353547123_1204469465870237696_n89700105_578037802783254_4079140662480470016_n89706492_828260154303690_5107529482965614592_n89706543_3037290262968412_4515715438054735872_n89767103_578877742702913_6684127946292068352_n89819397_2228344147459882_3278123270297092096_n89829000_2549115962083172_6421775817545613312_n89870459_2479247165674202_3424071503170240512_n89873804_1374111309437771_5462617480415412224_n

 

 

Informację wytworzył: Karol Kiełbik 
Informację autoryzował: Tomasz Stępniak
Aktualizacja: 11.03.2020 Patrycja Pietrzykowska
III MIEJSCE W MIĘDZYSZKOLNYM KONKURSIE JĘZYKA ANGIELSKIEGO „FANCY READING”

Uczniowie klasy 2d Matylda Erkiert i Adrian Radlicki reprezentowali naszą szkołę podczas międzyszkolnego konkursu języka angielskiego w Zespole Szkół Techniczno- Elektronicznych w Kaliszu.
Oboje wykazali się świetną znajomością języka angielskiego na poziomie zaawansowanym (B2-C1) i uzyskali wysokie wyniki punktowe.
Do rywalizacji przystąpili uczniowie pięciu kaliskich szkół ponadgimnazjalnych
i ponadpodstawowych.

Adrian Radlicki stanął na podium zajmując 3 miejsce.
Gratulujemy sukcesu!

IMG_20200224_101343IMG_20200224_101402IMG_20200224_121058IMG_20200224_121105IMG_20200224_121301_1IMG_20200224_135440IMG_20200224_135503IMG_20200224_205949

Informację wytworzyła: Anna Kwaśniewska
Informację autoryzował: Tomasz Stępniak
Aktualizacja: 27.02.2020 Patrycja Pietrzykowska
KALISZ – PRZESTRZEŃ DLA PROFESJONALISTÓW

Miasto Kalisz, w trosce o edukację młodych ludzi i poziom kształcenia technicznego, realizuje projekty inwestycyjne i szkoleniowe pod hasłem „Kalisz – przestrzeń dla profesjonalistów”.

Właśnie ruszyła emisja spotu z uczniami naszej  szkoły. Wejdź w przestrzeń dla profesjonalistów i zagość tu na stałe.

https://www.facebook.com/Kalisz-przestrze%C5%84-dla-profesjonalist%C3%B3w-172459940157857/

 

Informację autoryzował: Tomasz Stępniak
Aktualizacja: 13.01.2018 Patrycja Pietrzykowska
PROJEKT Z FUNDUSZY EUROPEJSKICH

 

Miasto Kalisz realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Kalisz – przestrzeń dla profesjonalistów. Kwalifikacje i doświadczenie inwestycją w przyszłość młodzieży z Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej”.

Źródło dofinansowania:
WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014–2020,
Oś Priorytetowa 8 Edukacja, Działanie 8.3 
Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałanie 8.3.5 Kształcenie zawodowe młodzieży
i dorosłych w ramach ZIT dla rozwoju AKO”

Koszty projektu:
Całkowita wartość projektu: 1 395 370,98 zł. i obejmuje wkład własny w kwocie: 139.537,15 zł oraz dofinansowanie w kwocie: 1.255.833,83 zł, z następujących źródeł: ze środków europejskich: 1.186.065,34 zł, ze środków dotacji celowej: 69 768,49 zł.

Planowane zakończenie projektu:  kwiecień 2019 r.

Celem projektu jest dostosowanie oferty kształcenia zawodowego 6 kaliskich placówek edukacji zawodowej do potrzeb rynku pracy do 30.04.2019 r.

Cele szczegółowe:
dostosowanie kwalifikacji i kompetencji zawodowych 248 Uczniów/Uczennic do potrzeb rynku pracy,
– wzmocnienie powiązań między kwalifikacjami i umiejętnościami 244 Uczniów/Uczennic
a potrzebami gospodarki,

– wzrost kompetencji umożliwiających zdanie matury i dostanie się na studia 63 Uczniów/Uczennic,
– zintegrowanie kształcenia zawodowego z potrzebami rynku pracy,
– wzrost kompetencji zawodowych 52 Nauczycieli/Nauczycielek/Instruktorów/Instruktorek

Przedmiotem projektu w zakresie wspierania rozwoju zawodowego uczniów są: staże
i praktyki zawodowe, doradztwo 
zawodowe, obóz naukowy realizowany w szkole wyższej, wsparcie w zakresie zdobywania dodatkowych uprawnień zwiększających szanse uczniów na rynku pracy, dodatkowe zajęcia specjalistyczne realizowane we współpracy z podmiotami z otoczenia społeczno-gospodarczego szkół, kursy przygotowawcze na studia we współpracy ze szkołami wyższymi.
W zakresie wsparcia nauczycieli: staże, szkolenia, doradztwo zawodowe, budowanie
i moderowanie sieci współpracy, studia 
podyplomowe.
Ponadto projekt zakłada wsparcie infrastrukturalne placówek, w zakresie wyposażenia
w dodatkowy sprzed podnoszący jakość 
kształcenia zawodowego.
Projekt adresowany jest do 96 uczennic i 152 uczniów kaliskich szkół zawodowych,
23 nauczycielek, 30 nauczycieli, 2 instruktorek 
i 2 instruktorów praktycznej nauki zawodu, kształcących się i uczących na kierunkach o największym potencjale rozwojowym, strategicznym dla województwa wielkopolskiego.

Planowane efekty:
Produkty:
– liczba osób objętych szkoleniem/doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych – 113
– liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu objętych wsparciem w programie – 57
– liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego uczestniczących w stażach i praktykach u pracodawcy – 248
– liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego doposażonych w programie w sprzęt i materiały dydaktyczne niezbędne do realizacji kształcenia zawodowego – 6
– liczba podmiotów realizujących zadania centrum kształcenia zawodowego i ustawicznego objętych wsparciem w programie – 1

Rezultaty:
– liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu – 52
– liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego wykorzystujących doposażenie zakupione dzięki Europejskiemu Funduszowi Społecznemu – 6

Informację autoryzował: Tomasz Stępniak
Aktualizacja: 22.08.2017r Patrycja Pietrzykowska  
„TURBOSERCE” – SZKOLNY KLUB WOLONTARIUSZA

 

Jeśli masz odrobinę wolnego czasu,

Jeśli chcesz zrobić coś pożytecznego,

Jeśli jesteś wrażliwym człowiekiem,

Jeśli chcesz zmienić otoczenie, zmienić siebie…

Jeśli chociaż z jednym z tych stwierdzeń się zgadzasz
dołącz do nas!!!

 • Wolontariat to idealna przestrzeń do kształtowania postaw i wychowywania
  w duchu odpowiedzialności.
 • Wolontariat pomaga „osadzić” życie w szlachetnych ramach – wskazując na dobro
  i odpowiedzialność, empatię i współdziałanie.
 • Wolontariat przynosi oczywiste korzyści osobom potrzebującym, ale wolontariusz zyskuje dużo więcej – otwiera się na potrzeby innych, dzieli się czasem, umiejętnościami
  a jednocześnie kształtuje postawę odpowiedzialności i współdziałania.
 • Doświadczenie pokazuje, że dzięki temu łatwiej stawić czoła wszelkim życiowym wyborom. Jego pozytywny wpływ na postawę człowieka jest szybko dostrzegalny. Szczególnie
  w dzisiejszych czasach idea ta powinna stać się ważnym narzędziem w wychowaniu dzieci
  i młodzieży.

 

Informację wytworzyła: Dorota Cicha
Informację autoryzował: Tomasz Stępniak
Aktualizacja: 23.10.2015r Patrycja Pietrzykowska