Mechanik pojazdów samochodowych

   Lubię to:

   Rozmiar czcionki : Powiększ | Zmniejsz

   image_print

   Jego praca polega na dbaniu o prawidłowe działanie i odpowiedni poziom techniczny pojazdów powierzonych mu przez klientów. Zadania i czynności robocze mechanika pojazdów samochodowych obejmują sumienne i zgodne z obowiązującą technologią wykonanie prac demontażowych, montażowych i regulacyjnych podzespołów i zespołów pojazdów.

   Ponadto mechanik pojazdów samochodowych potrafi:

   – posługiwać się dokumentacją konstrukcyjną i technologiczną, instrukcjami użytkowania
      i obsługi pojazdów samochodowych,

   – dobierać materiały konstrukcyjne i eksploatacyjne zgodnie z dokumentacją,

   – użytkować urządzenia diagnostyczne oraz narzędzia i oprzyrządowanie do montażu i naprawy    samochodów

   – dokonywać pomiarów podstawowych wielkości fizycznych i geometrycznych oraz
      interpretować ich wyniki,

   – stosować wymienność zespołów i części samochodu z uwzględnieniem grup wymiarowych,

   – dokonywać oceny stanu technicznego pojazdów i zespołów samochodu,

   – wyrównoważać statycznie i dynamicznie koła pojazdu samochodowego,

   – usuwać usterki w zespołach i podzespołach pojazdów samochodowych,

   – wykonywać próby kontrolne zespołów po naprawie,

   – oceniać jakość wykonywanych prac,

   – kierować pojazdami samochodowymi w zakresie kategorii B prawa jazdy,

   –  przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz   ochrony  środowiska  podczas wykonywania zadań zawodowych,

   – udzielać pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy.

   Autowerkstatt - automotive service6,2,
   Informację wytworzyła: Aldona Stępniak
   Informację autoryzował: Tomasz Stępniak 
   Aktualizacja: 15.08.2015r Patrycja Pietrzykowska
   Share on Facebook
   Udostępnij!