Elektromechanik pojazdów samochodowych

 

 

Zajmuje się diagnostyką i naprawą układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych.

Ponadto elektromechanik pojazdów samochodowych potrafi:

– czytać schematy instalacji, urządzeń elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych,

– rozpoznawać elementy, podzespoły i urządzenia elektryczne oraz elektroniczne pojazdów samochodowych,

– dobierać materiały, narzędzia i przyrządy do wykonywania prac,

– montować elementy, podzespoły i urządzenia elektryczne oraz elektroniczne pojazdów samochodowych,

– wykonywać różnymi technikami połączenia elektryczne,

– rozróżniać podstawowe podzespoły pojazdu samochodowego,

– oceniać stan techniczny oraz przygotowywać do pomiarów przyrządy pomiarowe i urządzenia diagnostyczne,

– mierzyć podstawowe wielkości elektryczne i nieelektryczne z wykorzystaniem przyrządów pomiarowych i urządzeń diagnostycznych,

– oceniać stan techniczny oraz kwalifikować do naprawy lub wymiany elementy, podzespoły, urządzenia elektryczne i elektroniczne stosowane w pojazdach samochodowych,

– przeprowadzać przeglądy techniczne oraz naprawiać instalacje i urządzenia elektryczne w pojazdach samochodowych,

– oceniać jakość ocenianych prac,

– kierować pojazdami samochodowymi w zakresie kategorii B prawa jazdy,

– przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska podczas wykonywania zadań zawodowych,

– udzielać pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy.

 Informację wytworzyła: Aldona Stępniak
Informację autoryzował: Tomasz Stępniak
Aktualizacja: 15.08.2015r Patrycja Pietrzykowska
Zmień rozmiar czcionki
Wybierz kolor