Technik logistyk

 

 

Planuje, organizuje, kieruje i kontroluje przemieszczanie towarów od producenta do konsumenta wykorzystując informacje płynące z rynku w celu optymalizacji korzyści wynikających z wymiany towarowej dla wszystkich uczestników tej wymiany; dostarcza towar zgodnie z zamówieniem klienta we wskazane miejsce i czas; optymalizuje koszty dostawy towarów; dokonuje wyboru procedury zakupów i analizuje ich stan; obsługuje zamówienia
i organizuje transport wykorzystując w tym celu systemy informatyczne.

To specjalista do spraw pakowania i opakowań, organizator transportu drogowego, specjalista do spraw marketingu i handlu (sprzedaży), specjalista do spraw organizacji
i rozwoju transportu, zaopatrzeniowiec, spedytor, magazynier, dyspozytor transportu samochodowego oraz ekspedytor.

Tak więc logistyka to dziedzina zarządzania firmą pod kątem jej ogólnej efektywności.

 Ponadto technik logistyk potrafi:

– planować, organizować, realizować i kontrolować wykonanie zadań logistycznych środkami transportu lądowego, lotniczego i morskiego,

– planować i organizować pracę magazynu,

– planować i organizować zaopatrzenie materiałowe w procesach produkcji i dystrybucji towarów,

– dobierać opakowania i przygotować towar do dystrybucji,

– obliczać koszty obsługi logistycznej,

– stosować systemy identyfikacji i oznaczenia towarów,

– ewidencjonować infrastrukturę usług miejskich oraz obliczać i analizować koszty eksploatacji infrastruktury technicznej,

– organizować i realizować usługi recyklingowe,

– organizować przewozy osób w komunikacji publicznej oraz opracowywać rozkłady jazdy komunikacji miejskiej, międzymiastowej i regionalnej,

– zarządzać łańcuchem dostaw towarów i transportem zgodnie z zasadami przepływu materiałów,

– wyznaczać zapas cykliczny i zapas bezpieczeństwa oraz określać termin i wielkość zamówienia,

– stosować procedury systemu jakości w realizacji usług logistycznych,

– obliczać i monitorować koszty logistyki,

– przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska podczas wykonywania zadań zawodowych,

– udzielać pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy.

Innymi słowy technik logistyk to specjalista do spraw pakowania i opakowań, organizator transportu drogowego, specjalista do spraw marketingu i handlu (sprzedaży), specjalista do spraw organizacji i rozwoju transportu, zaopatrzeniowiec, spedytor, magazynier, dyspozytor transportu samochodowego, ekspedytor.

Nauka trwa 5 lat

Przedmioty  w zakresie rozszerzonym:
ścieżka I:   język angielski i geografia
ścieżka II:  język angielski i chemia

Informację wytworzyła: Aldona Stępniak
Informację autoryzował: Tomasz Stępniak 
Aktualizacja: 15.08.2015r Patrycja Pietrzykowska

Zmień rozmiar czcionki
Wybierz kolor