Technik logistyk

   Lubię to:

   Rozmiar czcionki : Powiększ | Zmniejsz

   image_print

   Planuje, organizuje, kieruje i kontroluje przemieszczanie towarów od producenta do konsumenta wykorzystując informacje płynące z rynku w celu optymalizacji korzyści wynikających z wymiany towarowej dla wszystkich uczestników tej wymiany; dostarcza towar zgodnie z zamówieniem klienta we wskazane miejsce i czas; optymalizuje koszty dostawy towarów; dokonuje wyboru procedury zakupów i analizuje ich stan; obsługuje zamówienia
   i organizuje transport wykorzystując w tym celu systemy informatyczne.

   To specjalista do spraw pakowania i opakowań, organizator transportu drogowego, specjalista do spraw marketingu i handlu (sprzedaży), specjalista do spraw organizacji
   i rozwoju transportu, zaopatrzeniowiec, spedytor, magazynier, dyspozytor transportu samochodowego oraz ekspedytor.

   Tak więc logistyka to dziedzina zarządzania firmą pod kątem jej ogólnej efektywności.

    Ponadto technik logistyk potrafi:

   – planować, organizować, realizować i kontrolować wykonanie zadań logistycznych środkami transportu lądowego, lotniczego i morskiego,

   – planować i organizować pracę magazynu,

   – planować i organizować zaopatrzenie materiałowe w procesach produkcji i dystrybucji towarów,

   – dobierać opakowania i przygotować towar do dystrybucji,

   – obliczać koszty obsługi logistycznej,

   – stosować systemy identyfikacji i oznaczenia towarów,

   – ewidencjonować infrastrukturę usług miejskich oraz obliczać i analizować koszty eksploatacji infrastruktury technicznej,

   – organizować i realizować usługi recyklingowe,

   – organizować przewozy osób w komunikacji publicznej oraz opracowywać rozkłady jazdy komunikacji miejskiej, międzymiastowej i regionalnej,

   – zarządzać łańcuchem dostaw towarów i transportem zgodnie z zasadami przepływu materiałów,

   – wyznaczać zapas cykliczny i zapas bezpieczeństwa oraz określać termin i wielkość zamówienia,

   – stosować procedury systemu jakości w realizacji usług logistycznych,

   – obliczać i monitorować koszty logistyki,

   – przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska podczas wykonywania zadań zawodowych,

   – udzielać pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy.

   Innymi słowy technik logistyk to specjalista do spraw pakowania i opakowań, organizator transportu drogowego, specjalista do spraw marketingu i handlu (sprzedaży), specjalista do spraw organizacji i rozwoju transportu, zaopatrzeniowiec, spedytor, magazynier, dyspozytor transportu samochodowego, ekspedytor.

   Nauka trwa:
   po gimnazjum – 4 lata 
   po klasie ósmej – 5 lat

   Przedmioty  w zakresie rozszerzonym:
   ścieżka I:   język angielski i geografia
   ścieżka II:  język angielski i chemia

   12,15,

   Informację wytworzyła: Aldona Stępniak
   Informację autoryzował: Tomasz Stępniak 
   Aktualizacja: 15.08.2015r Patrycja Pietrzykowska

   Share on Facebook
   Udostępnij!