Akcja krwiodawstwo 2013.

„Tylko życie poświęcone innym, warte jest przeżycia” A. Einstein

28 października 2013 na terenie naszej szkoły odbyła się kolejna akcja poboru krwi. Przystąpiło do niej w sumie 50 uczniów, z czego 43 udało się pomyślnie oddać swoją bezcenną krew. Podziwiamy ich za odwagę, zaangażowanie i chęć niesienia pomocy innym. Dziękujemy za Waszą postawę i jesteśmy z Was naprawdę bardzo dumni!

 

Akcja została zorganizowana przez p. Karolinę Strzelczyk i Annę Kwaśniewską przy współpracy z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu

oraz Wielkopolskim Oddziałem Okręgowym PCK.

Jednocześnie po raz kolejny przystąpiliśmy do XI edycji Turnieju Szkół i Uczelni Wyższych pod hasłem „Młoda Krew Ratuje Życie”. Na uwagę zasługuje fakt, iż
w poprzednim finale X Turnieju 2012/2013 zajęliśmy III miejsce spośród innych szkół średnich oraz uczelni wyższych z Kalisza i regionu, co przyniosło nam mnóstwo radości i satysfakcji.

Liczymy na to, iż dzięki swej szlachetnej postawie wkrótce ponownie przyniesiecie chlubę naszej szkole.