Podpisanie Umowy Partnerskiej o Współpracy

W dniu 29 października 2021r została podpisana umowa partnerska w zakresie współpracy kaliskiej „samochodówki” z przedsiębiorstwem branży samochodowej KIA NOWICKI działającej jako Grupa Auto Sp. z o.o.  Celem niniejszej umowy jest kontynuacja współpracy dydaktycznej w ramach kształcenia praktycznego naszej młodzieży w zawodach mechanika i elektromechanika pojazdów samochodowych oraz prowadzenia szkoleń branżowych dla nauczycieli zawodu. Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że wszelkie postanowienia umowy nie pociągają za sobą jakichkolwiek zobowiązań finansowych dla którejkolwiek ze stron.

Pragnę zaznaczyć, że jest to już siódma taka umowa. Wcześniej zawarłem porozumienia m.in. z takimi firmami, jak: Premium Arena (BMW), Peugeot – Sztukowski, Bosch Serwis Całka, Auto Centrum Lis, Agro – Star T. Nogaj i PM. Auto Service RONDO.

Kształcenie przyszłych fachowców branży motoryzacyjnej jest dla naszej szkoły sprawą priorytetową. Uważam, że tego rodzaju współpraca z pracodawcami lokalnego rynku pracy przynosi wymierne efekty w postaci wymiany doświadczeń i zdobywania wiedzy praktycznej z wykorzystaniem najnowocześniejszych technologii.

 

Tomasz Stępniak

Dyrektor

Zespołu Szkół Samochodowych w Kaliszu

 

Informację wytworzył: Tomasz Stępniak
Aktualizacja:: 01.11.2021 Patrycja Pietrzykowska

Zmień rozmiar czcionki
Wybierz kolor