Pożegnanie klas maturalnych

 

 

W piątek 28 kwietnia 2017 w Zespole Szkół Samochodowych odbyła się uroczystość pożegnania uczniów klas czwartych technikum. W pożegnaniu klas maturalnych udział wzięli zaproszeni goście, nauczyciele oraz uczniowie klas młodszych. Edukację
w naszej szkole w tym roku zakończyli uczniowie czterech klas technikum.
Dyrektor szkoły wręczył nagrody książkowe – zarówno za dobre wyniki w nauce, jak również za pracę na rzecz szkoły i środowiska lokalnego, czy reprezentowanie placówki w konkursach.
Oprócz szczerych życzeń skierowanych do absolwentów, słów pożegnań wygłoszonych przez przedstawicieli uczniów klas młodszych, miały miejsce występy artystyczne przygotowane przez koleżanki i kolegów z klas trzecich technikum. Przygotowana prezentacja multimedialna przypomniała uczniom i nauczycielom wiele wspólnie przeżytych wydarzeń z życia szkolnego. Wspominano chwile smutne i zabawne, ale nie zabrakło też momentów pełnych wzruszenia.

Informację wytworzyła: Agnieszka Phimmachak
Informację autoryzował: Tomasz Stępniak
Aktualizacja: 22.05.2017 Patrycja Pietrzykowska

Zmień rozmiar czcionki
Wybierz kolor