Misja szkoły

 

 

MISJA SZKOŁY

 

 

„Talent jest jak kawałek szlachetnego, ale surowego metalu:

dopiero pilna praca go obrobi i wartość mu wielką nada”

                                                                                                                              Stanisław Staszic

 

   Zespół Szkół Samochodowych im. Stanisława Staszica w Kaliszu to szkoła przyjazna dla uczniów, otwarta na wyzwania współczesności, łącząca poszanowanie uniwersalnych wartości i tradycji
z nowoczesnymi tendencjami w edukacji.

Jesteśmy szkołą stwarzającą optymalne warunki do rozwoju intelektualnego uczniów, gwarantującą dobre i skuteczne nauczanie, dającą poczucie bezpieczeństwa. Szkoła pomaga uczniom w ich rozwoju poprzez rozpoznawanie, zachęcanie i rozwijanie indywidualnych uzdolnień i umiejętności na miarę posiadanych możliwości intelektualnych, rozbudzanie chęci i szacunku do nauki, rozwijanie poczucia dumy z osiąganych wyników.

Relacje między nauczycielami, uczniami i rodzicami opierają się na wzajemnym  szacunku, życzliwości
i zrozumieniu. Uczymy i rozwijamy aktywne i odpowiedzialne postawy uczestnictwa w życiu społecznym.

MODEL ABSOLWENTA

Dokładamy starań, by absolwent Zespołu Szkół Samochodowych był człowiekiem:

– dbającym o rozwój intelektualno-emocjonalny,

– posiadającym umiejętność zdobywania, przetwarzania i wykorzystywania wiedzy,

– potrafiącym samodzielnie, twórczo i krytycznie myśleć,

– korzystającym z różnych źródeł informacji,

– rozwijającym swoje zainteresowania, talenty i pasje,

– posługującym się językami obcymi,

– przedsiębiorczym, odpowiedzialnym, samodzielnym,

– świadomie planującym swoją karierę zawodową,

– dobrym fachowcem w swoim zawodzie,

– komunikatywnym i asertywnym,

– wrażliwym na potrzeby i krzywdę innych,

– szanującym wartości rodzinne.

 

Informację wytworzył: Tomasz Stępniak
Informację autoryzował: Tomasz Stępniak
Aktualizacja: 16.08.2015r Patrycja Pietrzykowska 

 

 

Zmień rozmiar czcionki
Wybierz kolor