Technik pojazdów samochodowych

 

 

Technik pojazdów samochodowych – to kierunek związany z obsługą współczesnych pojazdów samochodowych. Wraz z rozwojem motoryzacji wzrosło zapotrzebowanie na rynku pracy na dobrze wykształconych fachowców z zakresu naprawy i eksploatacji współczesnych pojazdów samochodowych, które są „naszpikowane” elektroniką i nowoczesnymi technologiami. Zaletą kierunku są dostosowane treści nauczania do wymogów współczesnej techniki samochodowej. Kształcący się w tym kierunku uczniowie stają się specjalistami z dziedziny, naprawy i eksploatacji pojazdów samochodowych, a także diagnostyki samochodowej.

Po ukończeniu szkoły istnieje realna możliwość łatwego i szybkiego zatrudnienia w: stacjach obsługi pojazdów samochodowych, zakładach produkcyjnych i naprawczych pojazdów samochodowych, stacjach kontroli pojazdów, przedsiębiorstwach transportu samochodowego, instytucjach zajmujących się obrotem pojazdami samochodowymi , instytucjach zajmujących się ewidencją pojazdów samochodowych oraz ubezpieczeniami komunikacyjnym czy przedsiębiorstwach doradztwa technicznego dotyczącego motoryzacji.

Ponadto technik pojazdów samochodowych potrafi:

– dokonywać charakterystyki pojazdów samochodowych,

– odczytywać lub sporządzać schematy układów elektrycznych i elektronicznych,

– identyfikować materiały stosowane do budowy i eksploatacji pojazdów      samochodowych,

– wykonywać operacje z zakresu obróbki i łączenia materiałów,

– posługiwać się narzędziami, obsługiwać maszyny i urządzenia,

– dokonywać pomiarów podstawowych wielkości fizycznych i geometrycznych,

– posługiwać się dokumentacją konstrukcyjną, techniczną i eksploatacyjną pojazdów samochodowych,

– posługiwać się oprogramowaniem komputerowym dotyczącym eksploatacji pojazdów samochodowych,

– oceniać stan techniczny pojazdów samochodowych z zastosowaniem metod diagnostycznych,

– wykonywać operacje związane z obsługą techniczną oraz naprawą pojazdów samochodowych,

– kierować pojazdami samochodowymi na poziomie umożliwiającym uzyskanie prawa jazdy kategorii B,

– sporządzać dokumentację obsługi i naprawy pojazdów samochodowych,

– organizować procesy obsługi i naprawy pojazdów samochodowych,

– przestrzegać przepisów prawa dotyczących wykonywanych zadań zawodowych,

– korzystać z różnych źródeł informacji oraz z doradztwa specjalistycznego,

– przestrzegać przepisów  bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska,

– udzielać pierwszej pomocy osobom poszkodowanym.

 

Nauka trwa 5 lat
 
Przedmioty  w zakresie rozszerzonym:
ścieżka I:   matematyka i geografia
ścieżka II:  matematyka i fizyka

 

 

Informację wytworzyła: Aldona Stępniak
Informację autoryzował: Tomasz Stępniak 
Aktualizacja: 02.03.2019r Patrycja Pietrzykowska

Zmień rozmiar czcionki
Wybierz kolor