Strefa zaufania

 

 

 

Strefa zaufania – punkty konsultacyjne dla rodziców

Stowarzyszenie Fajna Szkoła w Kaliszu zaprasza chętnych Rodziców do udziału
w dziewiątej edycji programu społecznego „Strefa zaufania”. Dzięki dotacji Wojewody Wielkopolskiego zostaną uruchomione trzy psychologiczno-pedagogiczne punkty konsultacyjne dla rodziców szukających pomocy
w rozwiązywaniu problemów rodzinnych, szkolnych i wychowawczych. Punkty będą działały od
3 września do końca listopada w godzinach popołudniowych.

W celu umówienia wizyty należy skontaktować się telefonicznie
z wybranym punktem:


– Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1 w Kaliszu ul. Prymasa S.Wyszyńskiego 3B, tel.62/ 764 00 00 (dyżuruje psycholog i pedagog),

 – Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Opatówku  ul. Parkowa 1, tel.62/ 752 94 47 (dyżuruje  pedagog),

Porad udzielają psycholodzy i pedagodzy z wieloletnim doświadczeniem w pracy
z dziećmi i młodzieżą oraz rodzicami.

Spotkania ze specjalistami w ramach grup wsparcia dla rodziców, które będą odbywały się od września do listopada raz
w miesiącu w Kaliszu będą dotyczyły:

I. Profilaktyka uzależnień: alkohol, narkotyki, dopalacze. (wrzesień)

II. Co się dzieje z moim ciałem? Jak odpowiadać na trudne pytania zadawane przez dzieci i młodzież dotyczące rozwoju psychoseksualnego. (październik)

III. Zaburzenia odżywiania u dzieci i młodzieży: anoreksja, bulimia, otyłość i inne nieprawidłowości wywołane brakiem akceptacji w grupie, niską samooceną, trudnościami w relacjach w rodzinie. (listopad)

Grupy wsparcia w poradni w Opatówku odbędą się dwukrotnie i będą dotyczyły:

I. Uzależnienia behawioralne: od telefonów komórkowych, Internetu, gier komputerowych, telewizji.  (wrzesień/październik)

II.  Zaburzenia odżywiania u dzieci i młodzieży: anoreksja, bulimia, otyłość i inne nieprawidłowości wywołane brakiem akceptacji w grupie, niską samooceną, trudnościami w relacjach w rodzinie. (październik/listopad)

Daty i godziny oraz miejsce spotkań zostaną podane
w późniejszym terminie w osobnych ogłoszeniach.

Aktualizacja: 13.09.2018 Patrycja Pietrzykowska

Zmień rozmiar czcionki
Wybierz kolor